Editörler

Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman 

1982 yılında H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 1986 yılında bilim uzmanlığı, 1989 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör unvanı almıştır. Protez ortez ve kas hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon konularında Almanya, İngiltere Danimarka, Amerika’da gözlemci ve araştırmacı olarak çalışmalara katılmıştır. Estonya Talin Üniversitesi’nde ders vererek Avrupa Birliği Eğitimci belgesi almıştır.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 1991 yılında Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi’ni ve 2000 yılında ise Yutma Bozuklukları Ünitesini kurmuştur. Nöromusküler hastalıklar konusunda birçok uluslararası araştırma grubunun üst kurullarında ve ulusal kuruluşların danışma kurullarında görev almaktadır. Nöromusküler hastalıkların değerlendirilmesinde uluslararası değerlendirici sertifikasına sahiptir. Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi ve Yutma Bozuklukları Ünitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları: Pediatrik nöromuskuler hastalıklar, nöromuskuler rehabilitasyon,  spinal musküler atrofi, yutma bozuklukları

İletişim Bilgileri:
E-posta: aykaradu@hacettepe.edu.tr
Tel: +90 (312) 305 15 76 / +90 (312) 305 15 77
Fax: +90 (312) 305 20 12

Doç.Dr. Fzt. Özlem Ülger

1997 yılında H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan mezun olmuştur. 6 ay süre ile Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri ve Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist olarak görev yapmıştır. 1998 yılında H.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak atanmış ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne görevlendirilmiştir. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2000 yılında bilim uzmanlığı, 2005 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı yıl öğretim görevlisi, 2009 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2006-2009 yıllarında Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2008 yılında 4 ay süre ile Ottobock, Duderstadt, Almanya’da “Smart Socket Uygulamaları” isimli Uluslararası projede araştırmacı fizyoterapist olarak çalışmıştır. 2011 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında “Doçent” ünvanını almıştır. Halen  H.Ü. Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Protez-Biyomekanik ve Bel-Boyun Sağlığı ünitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 2007 yılında Yoga eğitimini almış ve Yoga terapisti olarak sağlıklı ve hasta kişiler için yoga programlarını yürütmektedir.

Çalışma Alanı: Protez, Ortez, Biyomekanik, Bel-Boyun Sağlığı, Yoga

İletişim Bilgileri:
E-posta: ozlemulger@yahoo.com

Dr. Fzt. Muhammed KILINÇ

1977 yılında Malatya’da doğmuştur. 1996-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda Lisans eğitimini almıştır.  2001-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/İş ve Uğraşı Tedavisi programında uzmanlık eğitimini,  2012 yılında da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora eğitimini tamamlamıştır. 

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, Ayaktan Nörolojik Rehabilitasyon, Ortez ve Biomekani ve İş ve Uğraşı Tedavisi ünitelerinde çalışmış ve halen nörolojik rehabilitasyon ünitesinde inme rehabilitasyonu, nöropatik ağrı kas hastalıkları ve denge bozukluklarının rehabilitasyonu ve robotik rehabilitasyon konularında çalışmalarına devam etmektedir.  Bu konularda, SCI tarafından taranan dergilerde 4, diğer kapsamda yer alan hakemli dergilerde ise 10 adet makalesi ve 2 adet kitap bölümü yayınlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen ‘Limb-girdle Musküler Distrofili Hastalarda Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Kas Kuvveti ve Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Etkisi’, ‘’Fizyoterapistler ve Öğrenciler için e-kitap’’, ‘’Ayaktan nörolojik rehabilitasyon hizmetine başvuran hastalar için ulusal kayıt sisteminin oluşturulması’’ isimli projelerde yürütücü/yardımcı araştırmacı olarak görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuğu vardır.

İletişim Bilgileri:
İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 25 25-183 / +90 532 641 83 81
E-posta: muhammedkilinc@yahoo.com  / muhammed.kilinc@hacettepe.edu.tr

Dr. Fzt. Naciye Vardar Yağlı

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2004 yılında araştırma görevlisi olarak atanmıştır. H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde  2007 yılında bilim uzmanlığı derecesi ve 2012 yılında doktora derecesi almıştır. Halen H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde  klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, yoga, vücut farkındalığı

İletişim Bilgileri:
E-posta: naciye@hacettepe.edu.tr
Tel: +90 (312) 305 15 76 / +90 (312) 305 15 77
Fax: +90 (312) 305 20 12

Uzm. Fzt. Selen Serel

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Yutma Bozuklukları Ünite’sinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Çalışma alanı yutma bozuklukları idi. 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından doktora eğitimine yine 2011 yılında başladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yutma Bozuklukları Ünitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Çalışma Alanları: Yutma bozuklukları

İletişim Bilgileri:
E-mail: selen.serel@hacettepe.edu.tr
Tel: +90 (312) 305 15 76 / +90 (312) 305 15 77
Fax: +90 (312) 305 20 12