Yazarlara Bilgi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konularında yazılmış, daha önce basılmamış güncel derlemeler, konferanslar yayın kurulunun değerlendirmesinden sonra kabul edilmektedir. Başvurularınızı mail adresimizden yapabilirsiniz.

YAZIM KURALLARI

  1. Her yazı Times New Roman, 1.5 satır aralığı, 12 punto, sayfa düzeni alt, üst ve yanlarda 2.5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
  2. Her yazı konunun başlığı, yazarı, yazarın iletişim bilgileri (e-mail, telefon, çalıştığı kurum) ile başlamalıdır.
  3. Yazının İngilizce ve Türkçe özeti yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet bölümünün sonuna Türkçe ve İngilizce en az 3 anahtar kelime (MeSH’e göre kontrol edilerek) yazılmalıdır.
  4. Yazının başında 200 kelimelik “Giriş” bölümü yer almalıdır.
  5. Giriş bölümü dahil olmak üzere alt başlıklar numaralandırılmalıdır.
  6. Genel bilgi çerçevesinde, kaynak gösterimi yapılmış, renkli, JPEG formatında resim, grafik, şekil ve tablolar metin içerisinde yer alabilir. Grafik, tablo ve şekiller kaynak gösterilerek metin içinde geçirilmelidir. İzin alınması gereken resim, şekil ve grafiklerin izin belgeleri yazar tarafından gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.
  7. Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre ENDNOTE “Hacettepe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Stili” kullanılarak numaralandırılmalıdır.
  8. Konunun özünü yorumlayan “Sonuç” bölümü yazının sonunda yer almalıdır.
  9. Yazının sonunda varsa yazarın teşekkür edeceği kişi ya da kurumlar “Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir.

E-KiTAP YAYIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

E-Kitap yayın hakları sözleşmesi; yazarlar makaleyi dikkatlice okumuşlardır ve içeriği, dili ve biçimi konusunda fikir birliği içindedirler. Bu yazının özgün olduğunu, başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğini beyan ederler. Resimlerin, şekillerin, grafiklerin telif hakları ve resmi izinleri yazarların sorumluluğundadır.

E-Kitap Yayın Hakları Sözleşmesi